Cine suntem:

S.C. Novica Color of the World SRL, cu sediul soc. în Mioveni, str. 7 Septembrie 1485, CUI 35635014, J 03/285/2016, site: www.novica.ro, email: novica@novica.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, S.C. Novica Color of the World SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

S.C. Novica Color of the World SRL  prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

– oferirea de răspunsuri la Solicitările primite prin intermediul formularelor din site,

– oferirea de materiale și înscrierea la seminari/ work-shop-uri conform solititărilor,

– transmiterea altor materiale cu caracter informativ și oferte personalizate,

– informare asupra altor servicii/ programe/ evenimente desfășurate de S.C. Novica Color of the World SRL sau parteneri.

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, S.C Novica Color of the World SRL prin serviciile/ birourile/ compartimentele din structura sa nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă oferii serviciile și produsele aflate în portofoliu.

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în baza consimțământului Dvs explicit pentru oferirea de servicii și produse așa cum sunt prevăzute în oferta operatorului S.C Novica Color of the World SRL, conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, S.C Novica Color of the World SRL va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de serviciile/birourile/compartimentele din cadrul S.C Novica Color of the World SRL sunt următoarele:

Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE

Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004

Legea nr. 544/2004, Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 Codul de procedură civilă

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a S.C Novica Color of the World SRL este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/birourilor din cadrul S.C Novica Color of the World SRL sunt următoarele:

Pentru oferirea de servicii și porduse așa cum sunt prevăzute în oferta:

 • nume, prenume,
 • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email,

În mod excepțional/ daca ai optat pentru servicii online pentru a cărei plată este valabilă plata online se solicită acord pentru transfer din site www.novica.ro către platforma operatororului autorizat de plăți.

Date financiare prelucrate de operatorul de plați online: date card bancar

Sursa datelor cu caracter personal

S.C Novica Color of the World SRL prin serviciile/birourile/compartimentele colectează date personale direct de la dumneavoastră fizic sau prin intermediul site-ului www.novica.ro

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (S.C Novica Color of the WorldSRL) şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

 • Serviciului de mentenanță site – doar în cazul în care există probleme de ordin tehnic punctual pe userul DVS.
 • în cadrul activității de organizare/derulare evenimente a operatorului
 • în cadrul activității de investigare/control dacă sunt solicitate de organe abilitate cu competența legală de a efectua aceste măsuri.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru desfășurarea în bune condiții a activităților și serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul S.C Novica Color of the World SRL, conform solitărilor primite din partea Dvs, detalierea stocarii conform POLITICII GDPR.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor din cadrul S.C Novica Color of the World SRL la adresa: novica[at]novica.ro sau în scris prin poștă cu trimitere la sediulsocial al S.C Novica Color of the World SRL.

Ai o întrebare?

Nu ezita să ne întrebi, …… 

  novica romania

   optimizare site;  promovare online; mentenanta site; creare site optimizat; webdesign;  foto produs; video procese tehnologice;graficdesign

  implementare GDPR , documente GDPR, instruire DPO

  © 2024 NOVICA